Direct aanmelden als vrijwilliger!    volg ons op:                      

Waardeer je mantelzorger!

Woon je op Walcheren en krijg je door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kun je van 1 februari t/m 31 mei 2020 de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn mensen uit je netwerk, zoals familie, buren of vrienden. Ook als je in een zorginstelling woont, kun je de waardering aanvragen.

Header 1
Header-1

Criteria voor de aanvraag

  • je ontvangt langer dan 3 maanden mantelzorg
  • jouw mantelzorger(s) doen dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week
  • de hulpvrager is op 31 mei 2020 ouder dan vier jaar
  • de hulpvrager woont op Walcheren

Als je zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, dan mag iemand anders dit voor jou doen. Je kunt ook contact opnemen met Manteling, zodat een medewerker het formulier samen met jou invult. Ook voor vragen kun je bij Manteling terecht.

Gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aanvraag.
Van de hulpvrager zijn de volgende gegevens nodig:
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, IBAN-nummer.

Van de mantelzorger zijn de volgende gegevens nodig:
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

LET OP! De gegevens van de mantelzorger die je invult worden bij ons geregistreerd. Hierover ontvangt de mantelzorger in juni 2020 een (digitale) brief.

Privacy

Op het aanvraagformulier vul je alle gevraagde gegevens in. Op basis van deze gegevens kunnen wij je beoordelen en toekennen. We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt de hulpvrager een bevestiging. Bewaar deze totdat de waardering is ontvangen. Heb je geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling vóór 31 mei 2020, dan kan je aanvraag nog opnieuw worden ingediend als deze niet door ons is ontvangen.

Medio juli wordt de mantelzorgwaardering (voor de gemeente Middelburg en Veere € 100,- en voor Vlissingen € 75,-) op de bankrekening van de hulpvrager gestort. De hulpvrager kan de waardering naar eigen inzicht verdelen over zijn of haar mantelzorger(s).

Waarom mantelzorgwaardering?

De samenleving vraagt ons zo veel mogelijk zelf te doen en te regelen, zo mogelijk samen met familie, vrienden of kennissen. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage hierin. De Walcherse gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering, die in de plaats is gekomen van het mantelzorgcompliment. Door het bedrag aan hulpvragers uit te keren, kunnen ook de mantelzorgers die buiten Walcheren wonen een waardering ontvangen van hun hulpvrager.

Mantelzorgwaardering aanvragen? Doen!