skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

Noodfonds

Noodfonds

Het mantelzorg noodfonds is door de Walcherse gemeenten in het leven geroepen om bij dreigende overbelasting van mantelzorgers op eenmalige of kortdurende vragen op maat te kunnen reageren.

Lees Meer

Samenwerking

Samenwerking

Om het hoofd te kunnen bieden aan de vele ontwikkelingen in onze samenleving, is een goede samenwerking met andere organisaties van groot belang. Manteling is daarom steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en -projecten. In 2019 werd deelgenomen aan verschillende overlegvormen, werd samengewerkt, werd kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld met diverse samenwerkingspartners.

Lees Meer
Back To Top