skip to Main Content

Wat is een Mantelzorg Netwerkberaad?

Stel… je hebt een jong gezin, je vrouw is chronisch ziek en je moet een week naar het ziekenhuis voor een operatie. Hoe moet dat dan? Wie zorgt er voor je gezin als jij in het ziekenhuis ligt? Of wie zorgt er voor je partner met MS als je zelf af en toe ‘s avonds moet werken?

In zulke gevallen, waar een vrijwilliger moeilijk tijdig voor te vinden is, kan een Mantelzorg Netwerkberaad misschien uitkomst bieden. 

Wat is een Mantelzorg Netwerkberaad?

Een netwerkberaad is bedoeld om de kring van mensen die je rond je hebt in beeld te krijgen én in actie te krijgen om samen een bepaald knelpunt dat je hebt bij je mantelzorg op te lossen.  Een netwerkberaad wordt geleid door een gespreksleider van Porthos.

Wanneer een aanmelding via Manteling binnenkomt, spelen wij die door aan het team van gespreksleiders van Porthos. In overleg met de mantelzorger wordt er door een gespreksleider een afstemmingsberaad gepland met de coördinator van Manteling, de personen om wie het gaat en de mantelzorger zelf. In dit eerste netwerkberaad brengen we de situatie en het knelpunt in kaart. Dit doen we door niet alleen te kijken naar wat moeilijk is, maar ook juist naar wat helpend is. Tevens brengen we samen het netwerk in kaart. Verschillende vragen hierover passeren de revue, zoals “Hoe ziet je familie eruit, wie zijn je vrienden, welke kennissen heb je, welke (oud) collega’s zijn er, met wie uit de zorg heb je een band, met wie uit het (vroegere) verenigingsleven”? Al deze mensen worden in beeld gebracht en benaderd om mee te denken tijdens een groter netwerkberaad.

Op dat tweede netwerkberaad bespreken we het doel van het beraad en de knelpunten die er liggen. Samen bespreken we hoe we deze knelpunten kunnen oplossen. Dit netwerkberaad wordt op een interactieve wijze geleid door dezelfde gespreksleider als van het eerste beraad. Iedereen doet actief mee en uiteindelijk ontstaat er een plan. Het plan wordt na afloop aan alle deelnemers van het netwerkberaad gestuurd.

En als je helemaal geen netwerk (meer) hebt?

Doordat je met zijn meerdere mensen brainstormt over het netwerk tijdens het eerste afstemmingsberaad komen er meer mensen naar boven dan de mantelzorger of hulpvrager aanvankelijk denkt. Ieder contact dat je naar boven haalt en activeert is er één! Want ieder contact kan ook weer meedenken in oplossingen!

Druk, druk…. willen mensen nog wel iets voor een ander doen?

Tegenwoordig roept iedereen dat hij het zo druk heeft. ”Mensen willen vaak met alle plezier iets voor een ander doen, als de vraag maar concreet is en te overzien” vertelt Pieternel, gespreksleider van Porthos. Elke week iets doen voor een ander vinden ze soms wat te veel van het goede, maar in een roulatiesysteem een portie bijdragen, vinden veel mensen erg leuk.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een groepsapp te beginnen. Door mensen met een app te verbinden, krijg je ook verbondenheid rond de mantelzorger en de hulpvrager. Soms krijg je zelfs een niet bedoeld maar wel verrassend aanbod zoals:  “Ik kan niet op bezoek komen, maar ik wil deze winter wel je tuin een keer snoeien” of  “ik ben niet zo’n prater, maar ik kan lekker koken, ik breng je zaterdag een lekkere maaltijd”. Deze leuke initiatieven helpen misschien niet direct het knelpunt oplossen, maar zijn toch hartverwarmend! Er met en voor elkaar zijn, is bij de meeste mensen toch wel iets dat hoog in het vaandel staat.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het netwerkberaad? Vul dan het contactformulier in of bel naar Manteling 0118 – 553530.

Formulier avondklok

Download hier het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’.

> Lees meer

Manteling heeft corona protocol

Nu de corona maatregelen zijn aangescherpt, worden bij Manteling de maatjescontacten aan strengere regels gebonden.

> Lees meer

Een mooie herinnering

een fotoshoot met jonge mantelzorgers

> Lees meer

2020, een bewogen jaar

2020, een jaar waarin alles anders liep dan we hadden bedacht van tevoren.

> Lees meer
Back To Top