skip to Main Content

De vrijwilligers in 2020

Vrijwilligers worden ingezet bij kwetsbare burgers en vormen zo het hart van Manteling. Zij gaan het contact aan, een betekenisvol contact dat waardevol is voor zowel de hulpvrager als voor de vrijwilliger. Met de komst van een vrijwilliger krijgt in veel gevallen ook de mantelzorger ruimte voor zichzelf.


Het coronavirus en de strenge maatregelen om verspreiding ervan te voorkomen had een grote impact op vrijwilligers en hulpvragers. Bij Manteling werd vanuit huis gewerkt en vooral via telefoon of digitaal contact gehouden met de vrijwilligers. Met uitzondering van vrijwilligers van de Boodschappen & Begeleidingsdienst en vrijwilligers in de hospices konden vrijwilligers vanaf 18 maart niet meer op bezoek bij hun maatjes en gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen werden geannuleerd. Al snel werden er alternatieven bedacht om toch contact te houden met de maatjes; er werden e-mails of kaarten gestuurd, er werden raamgesprekken gevoerd of gesprekken over de heg, er werden spelletjes met elkaar gedaan via beeldbellen, etc. Allemaal geweldige initiatieven waardoor onze hulpvragers zich toch gezien en gehoord voelden. Eind mei werden de maatregelen weer wat versoepeld en konden maatjes elkaar weer ontmoeten, zij het onder strenge voorwaarden. Er werden weer bijeenkomsten georganiseerd en trainingen gegeven. Door een opleving van de coronabesmettingen en een strenge lockdown werden op 15 december de maatjescontacten opnieuw stop gezet.

In 2020 bleef het aantal vrijwilligers nagenoeg gelijk. 415 vrijwilligers werden ingezet bij 844 hulpvragen (zie Manteling in cijfers). Door de corona maatregelen werden kennismakingen opgeschort waardoor enkele hulpvragers en vrijwilligers moesten wachten tot een koppeling van start kon gaan. Ondanks de fysieke afstand bleven de coördinatoren zich inspannen om vrijwilligers goed te begeleiden, een zorgvuldige match met een hulpvrager te maken en vooral interessant en boeiend vrijwilligerswerk te blijven aanbieden. Met uitzondering van de perioden dat de maatregelen enigszins versoepelden, kon veel scholing dit jaar niet doorgaan. Wel werden nieuwe mogelijkheden benut, zoals een digitale introductietraining voor vrijwilligers in het hospice en de VPTZ-thuis.


||||
KOFFIETIJD
Deze ontmoetingen in kleine groepjes onder begeleiding van een vrijwilliger konden tussen de maatregelen door fysiek doorgaan. Hier volgden we de adviezen van de overheid en het RIVM. Soms werd er buiten in de tuin afgesproken, vonden er ontmoetingen één-op-één plaats of werd het contact telefonisch voortgezet. De vrijwilligers van de koffietijd groepjes zorgden ervoor dat het contact met de hulpvragers altijd bleef doorgaan. In 2020 waren er vier koffietijd groepjes actief en werd één nieuw groepje opgestart. Zij kunnen niet wachten om elkaar weer te ontmoeten.

|||| NETWERKCOACHING
Een sociaal netwerk is voor iedereen van belang. Het zorgt voor een zelfredzaam leven en maakt de wereld groter. Het is niet altijd vanzelfsprekend om een netwerk te hebben waarop je terug kunt vallen. Het ontbreken ervan kan leiden tot een sociaal isolement en/of eenzaamheid. Met de inzet van een vrijwillige netwerkcoach wordt iemand geholpen om de eigen contacten te versterken of uit te breiden. Dat doen zij door middel van begeleidingsgesprekken en de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach’.
De netwerkcoaching kwam in 2020 door de corona onder druk te staan. Veel trajecten konden niet doorgaan vanwege de corona maatregelen en omdat betrokkenen terughoudend waren om elkaar te ontmoeten. Er waren wel nieuwe aanmeldingen, maar nieuwe trajecten werden om dezelfde redenen niet gestart of omdat hulpvragen te complex of niet passend waren voor een coachingstraject. Een aantal trajecten vond al wandelend wel doorgang.

|||| STUDENTEN
Ieder jaar melden studenten zich aan van de HZ opleidingen Social Work, Pedagogiek en Verpleegkunde om een jaar vrijwilligerswerk te doen voor Manteling. Zij worden goed begeleid, krijgen scholing en tijdens intervisiebijeenkomsten de gelegenheid om hun ervaringen te delen. Zij vinden het een waardevol jaar dat richting kan geven aan de rest van hun studie en hun loopbaan binnen zorg en welzijn. Ook voor hulpvragers is het contact met een jonge vrijwilliger waardevol. Zeker voor de jonge mantelzorgers en hulpvragers die deelnemen aan Maatje voor Jou! is het fijn om samen met een jonge vrijwilliger wat te ondernemen.
Hoewel de vrijwilligersmarkt dit jaar niet doorging, meldden zich veel meer studenten aan dan in vorige jaren. In de tijd dat we in groepjes bij elkaar mochten komen, hebben al deze studenten in drie groepen de introductietraining gevolgd waarna zij aan hun maatje werden gekoppeld.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top