Direct aanmelden als vrijwilliger!    volg ons op:                      
Verloop Nieuw
Verloop-nieuw

Inzet van vrijwilligers

In 2018 waren er evenveel vrijwilligers bij Manteling betrokken als het jaar ervoor. 406 vrijwilligers bezochten in 2018 meer dan 1000 hulpvragers. Manteling biedt al haar vrijwilligers scholing, een goede begeleiding, een zorgvuldige match met een hulpvrager en vooral interessant en boeiend vrijwilligerswerk.

Studenten
Ieder jaar verheugen wij ons op de eerstejaars studenten van de HZ opleidingen Social Work, Pedagogiek en Verpleegkunde die een jaar vrijwilligerswerk doen voor Manteling. Tijdens intervisie bijeenkomsten horen we hun ervaringen en hoe waardevol ze dit jaar beoordelen. Dikwijls geeft het richting aan de rest van hun studie en hun loopbaan binnen zorg en welzijn.
In 2018 hebben we gesprekken gevoerd met Scalda over een mogelijke inzet van derdejaarsstudenten Maatschappelijke Ondersteuning als vrijwilliger. Wellicht dat dit plan in 2019 gestalte krijgt.

Toename van het aantal aanvragen
Het aantal vragen voor de inzet van een vrijwilliger is ook in 2018 weer toegenomen. Vooral veel mensen met een psychiatrische aandoening waren op zoek naar een vrijwilliger. Via veel verschillende kanalen kwamen zij op het spoor van Manteling wat een signaal is dat de behoefte stijgt. Manteling kan niet alle hulpvragers voorzien van een passende vrijwilliger en probeert hen zo goed mogelijk door te verwijzen.

Crowdsourcing
Om het toenemende aantal hulpvragers te kunnen matchen, moet Manteling op zoek naar meer vrijwilligers. In 2018 hebben we geëxperimenteerd met crowdsourcing; het werven van nieuwe vrijwilligers vanuit ons eigen netwerk. In december hebben we aan 23 vrijwilligers en bekenden van Manteling gevraagd om met ons mee te denken op welke manier zij kunnen helpen met het vinden van meer vrijwilligers. Een nogal brutale vraag aan vrijwilligers die al zo veel doen! Wat blijkt: bijna iedereen wil mensen uit het eigen netwerk enthousiast maken om vrijwilliger te worden bij Manteling!
Vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs van Manteling. Zij hebben de belangrijkste argumenten paraat: de eigen ervaring, het eigen verhaal over wat het doen van vrijwilligerswerk inhoudt en voor hen betekent. Om anderen te enthousiasmeren hebben zij gevraagd om een goed overzicht van de verschillende soorten vrijwilligerswerk bij Manteling en ook om wervende filmpjes. In 2019 gaat Manteling met alle adviezen en verzoeken aan de slag; we gaan goed wervingsmateriaal maken en hopelijk zien we het resultaat ervan terug in een toename van vrijwilligers.

Campagne ‘Ik support je’
In samenwerking met Welzijn Middelburg heeft Manteling in 2018 campagne gevoerd om het doen van vrijwilligerswerk als maatje onder de aandacht te brengen. Deze campagne werd gefinancierd door de gemeente Middelburg uit overgebleven middelen van de mantelzorgwaardering. De campagne bestond uit twee onderdelen. Eerst werden organisaties die maatjescontact aanbieden uitgenodigd om deel te nemen en ondersteuning te ontvangen voor de werving van vrijwilligers. Vijf organisaties meldden zich hiervoor aan en werden hiermee daadwerkelijk geholpen. Bij Manteling heeft de campagne ertoe geleid dat de vacaturepagina op de website werd verbeterd. Als tweede onderdeel werden onder de titel ‘Ik support je’ een website gelanceerd, billboards geplaatst en advertenties gepost om nieuwe vrijwilligers te werven. Hoewel de website goed bezocht werd, heeft dat bij Manteling niet geleid tot het aanmelden van nieuwe vrijwilligers.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.