skip to Main Content

Maatje voor Jou! een succes

Maatje voor Jou! (MVJ!), het maatjesproject voor kinderen en jongeren van Manteling, groeit gestaag. In april 2016 is MVJ! gestart met het inzetten van vrijwillige maatjes bij jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien met een langdurig ziek gezinslid. Dit kan een kind zijn met een chronisch zieke vader, een moeder met een depressie of een verstandelijk gehandicapt broertje of zusje. De thuissituatie kan een enorme impact hebben op het kind; een maatje kan afleiding en een luisterend oor bieden. In 2017 hebben 18 kinderen en jongeren op Walcheren ondersteuning van een vrijwillig maatje gehad. In 2018 waren dat er 12.

Inmiddels zijn het niet alleen jonge mantelzorgers die binnen het project MVJ! ondersteund worden. Onder kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte en een psychische kwetsbaarheid zijn welkom bij Maatje voor Jou!.

MVJ! werkt nauw samen met de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Zeeland. Onder de studenten worden vrijwillige maatjes geworven. Een koppeling duurt een jaar en samen ondernemen de maatjes eens in de 2 weken leuke dingen. Een maatje kan afleiding en een luisterend oor bieden.

Heb je interesse? Wil je meer informatie of wil je een kind of jongere aanmelden?
Bel of mail dan 0118-553530 of info@mantelingwalcheren.nl en vraag naar Daphne Stroo, coördinator van Maatje Voor Jou! Je kunt ook informatie of hulp aanvragen via dit formulier.

Formulier avondklok

Download hier het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’.

> Lees meer

Manteling heeft corona protocol

Nu de corona maatregelen zijn aangescherpt, worden bij Manteling de maatjescontacten aan strengere regels gebonden.

> Lees meer

Een mooie herinnering

een fotoshoot met jonge mantelzorgers

> Lees meer

2020, een bewogen jaar

2020, een jaar waarin alles anders liep dan we hadden bedacht van tevoren.

> Lees meer
Back To Top