skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

Maatje voor Jou! een succes

Maatje voor Jou! (MVJ!), het maatjesproject voor kinderen en jongeren van Manteling, groeit gestaag. In april 2016 is MVJ! gestart met het inzetten van vrijwillige maatjes bij jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien met een langdurig ziek gezinslid. Dit kan een kind zijn met een chronisch zieke vader, een moeder met een depressie of een verstandelijk gehandicapt broertje of zusje. De thuissituatie kan een enorme impact hebben op het kind; een maatje kan afleiding en een luisterend oor bieden. In 2017 hebben 18 kinderen en jongeren op Walcheren ondersteuning van een vrijwillig maatje gehad. In 2018 waren dat er 12.

Inmiddels zijn het niet alleen jonge mantelzorgers die binnen het project MVJ! ondersteund worden. Onder kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, chronische ziekte en een psychische kwetsbaarheid zijn welkom bij Maatje voor Jou!.

MVJ! werkt nauw samen met de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Zeeland. Onder de studenten worden vrijwillige maatjes geworven. Een koppeling duurt een jaar en samen ondernemen de maatjes eens in de 2 weken leuke dingen. Een maatje kan afleiding en een luisterend oor bieden.

Heb je interesse? Wil je meer informatie of wil je een kind of jongere aanmelden?
Bel of mail dan 0118-553530 of info@mantelingwalcheren.nl en vraag naar Daphne Stroo, coördinator van Maatje Voor Jou! Je kunt ook informatie of hulp aanvragen via dit formulier.

Griepprik voor mantelzorgers

Nu de corona maatregelen worden versoepeld, starten bij Manteling de maatjescontacten weer voorzichtig op.
Dat doen we op een veilige manier en we volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Hoe dat veilig kan, hebben we beschreven in een corona protocol.

> Lees meer

Manteling heeft corona protocol

Nu de corona maatregelen worden versoepeld, starten bij Manteling de maatjescontacten weer voorzichtig op.
Dat doen we op een veilige manier en we volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Hoe dat veilig kan, hebben we beschreven in een corona protocol.

> Lees meer

2020 een jaar om te vieren, deel 3

In september 2020 bestaat Manteling 25 jaar. Met krantenkoppen, foto’s en anekdotes belichten we de geschiedenis van Manteling aan de hand van de thema’s ‘Ontstaan en opbouw’, ‘Vrijwilligers’, ‘Communicatie’ en ‘Toekomst’.

> Lees meer

Eerste button ‘Ik ben mantelzorger’ overhandigd

Op 2 juni jl. werd de eerste button ‘Ik ben mantelzorger’ uitgereikt aan John van der Zwaan (74) uit Middelburg. John doet als mantelzorger samen met zijn vrouw Willie (72), die licht dementerend is, regelmatig boodschappen en wordt dan in winkels staande gehouden omdat samen winkelen in tijden van corona niet is toegestaan.

> Lees meer
Back To Top