skip to Main Content

Mantelzorg ondersteuning

In 2019 bood Manteling onder andere ondersteuning in de vorm van Belcontacten in Veere en Middelburg, Mantelzorgmakelaar trajecten en Netwerkberaden.

Belcontacten
Om de drempel om contact op te nemen met Manteling te verlagen, hebben we mantelzorgers in de gemeente Veere en Middelburg gebeld. Zij reageerden positief op het telefoontje en voelden zich door het gesprek gesteund. Veelal kwamen er vervolggesprekken uit voort en ook meldden mensen zich aan voor een cursus of activiteit. De belcontacten bieden ons tevens de gelegenheid om het bestand van geregistreerde mantelzorgers up to date te houden. Dat aantal is in 2019 toegenomen.

‘Het was fijn om met u te praten.  Zet u me toch maar op de lijst van die cursus. Ik denk zeker dat ik daaraan wat heb in mijn situatie’

Trajecten mantelzorgmakelaar
Voor ondersteuning en advies aan mantelzorgers heeft Manteling twee coördinatoren die zijn opgeleid tot mantelzorgmakelaar. Een derde coördinator is in 2019 opgeleid tot casemanager mantelzorg. Een casemanager mantelzorg wordt ingezet bij complexe mantelzorgsituaties, om de samenwerking tussen formele en informele hulp beter te laten verlopen. Daarmee heeft Manteling alle kennis in huis om mantelzorgers vakkundig te kunnen helpen.
Met behulp van extra middelen die we in 2019 van de drie Walcherse gemeenten ontvingen, zijn er 33 trajecten door de mantelzorgmakelaars uitgevoerd; veertien in de gemeente Middelburg, vijftien in de gemeente Vlissingen en vier in de gemeente Veere.

Netwerkberaden
Wanneer een mantelzorger dreigt overbelast te raken, kan Manteling een netwerkberaad voorstellen. Tijdens een netwerkberaad onder leiding van een gespreksleider van het voormalige Porthos, wordt gezocht naar oplossingen binnen het netwerk van de mantelzorger om deze te ontlasten. Door het netwerk van de mantelzorger samen te brengen en mee te laten denken, ontstaan creatieve ideeën om knelpunten op te lossen en ook meer verbondenheid binnen het netwerk. In 2019 werden in elke gemeente mantelzorg-netwerkberaden aangevraagd.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top