skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

Mantelzorg waardering 2019

In 2019 kozen de Walcherse gemeenten opnieuw voor het waarderen van mantelzorgers met een geldbedrag.

Mensen die mantelzorg ontvangen, konden dit bedrag aanvragen (bij de gemeente Vlissingen 75 euro, bij de gemeenten Veere en Middelburg 100 euro) en dit verdelen onder de personen die aan hen mantelzorg verlenen. Voor de criteria voor het aanvragen van de waardering worden de landelijke criteria aangehouden die door MantelzorgNL bepaald worden: de hulpvrager moet minimaal acht uur mantelzorg ontvangen per week gedurende minimaal de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Én de hulpvrager moet op Walcheren wonen. Manteling heeft de waardering in 2019 voor het vijfde jaar uitgevoerd.

Er zijn in totaal 1716 aanvragen gedaan en gehonoreerd. Dat is het hoogste aantal tot nu toe en in vergelijking met 2018 een toename van 122 aanvragen.

Per gemeente zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:
– Middelburg   688
– Vlissingen      673
– Veere             355

Ten opzichte van 2018 is dat per gemeente een toename van:
– Middelburg   58
– Vlissingen      21
– Veere             43

De toename is te danken aan de groeiende bekendheid van de mantelzorgwaardering en de aandacht die hier veelvuldig en op verschillende manieren door Manteling aan is besteed in de media.
Binnen vier weken na de aanvraag heeft iedereen een bevestigingsbrief of mail ontvangen met de toekenning. De uitbetaling heeft plaatsgevonden begin juni. De volledige evaluatie van de mantelzorgwaardering 2019 is op te vragen bij Manteling.

Met een derde van de aanvragers heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we mensen kunnen helpen met:

  • Informatie over de inzet van zorgvrijwilligers en andere vormen van respijtzorg.
  • Toezending van brochures en nieuwsbrieven.
  • Informatie over cursussen en activiteiten.
  • Telefonische mantelzorggesprekken, wat vier keer resulteerde in een gesprek met een mantelzorgmakelaar aan huis.
  • Een aanmelding voor een netwerkberaad.
  • We hebben jonge mantelzorgers kunnen attenderen op een activiteit in mei.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Back To Top