Direct aanmelden als vrijwilliger!    volg ons op:                      

Waardeer je mantelzorger!

Woont u op Walcheren en krijgt u door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kunt u van 1 februari t/m 30 april 2019 de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers zijn mensen uit uw netwerk, zoals familie, buren of vrienden. Ook als u in een zorginstelling woont, kunt u de waardering aanvragen.

Header 1
Header-1

Criteria voor de aanvraag.

  • u ontvangt langer dan 3 maanden mantelzorg
  • uw mantelzorger(s) doen dit bij elkaar opgeteld meer dan 8 uur per week
  • de hulpvrager is op 30 april 2019 ouder dan vier jaar
  • de hulpvrager woont op Walcheren

Als u zelf niet in staat bent om deze aanvraag te doen, mag iemand anders dit doen.
U kunt ook contact opnemen met Manteling, zodat een medewerker het formulier samen met u invult. Ook voor vragen kunt u bij Manteling terecht.

GEGEVENS die nodig zijn voor het invullen van de aanvraag.
Van de hulpvrager zijn de volgende gegevens nodig:

  • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, IBAN-nummer.

Van de mantelzorger zijn de volgende gegevens nodig:

  • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

LET OP! De gegevens van de mantelzorger die u invult worden bij ons geregistreerd. Hierover ontvangt de mantelzorger in mei 2019 een (digitale) brief.

Privacy

Het aanvraagformulier vraagt u om uw gegevens in te vullen zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en toekennen. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Binnen vier weken na de aanvraag ontvangt de hulpvrager een bevestiging. Bewaar deze totdat u de waardering heeft ontvangen. Geen bevestiging ontvangen? Bel dan naar Manteling vóór 30 april 2019, dan kan u aanvraag nog opnieuw worden ingediend als deze niet door ons is ontvangen.

Eind juni wordt de mantelzorgwaardering (voor de gemeente Middelburg en Veere €100,- en voor Vlissingen €75,-) op de bankrekening van de hulpvrager gestort. De hulpvrager kan de waardering naar eigen inzicht verdelen over zijn of haar mantelzorger(s).

Waarom mantelzorgwaardering?

De samenleving vraagt ons zo veel mogelijk zelf te doen en te regelen, zo mogelijk samen met familie, vrienden of kennissen. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage hierin. De Walcherse gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering, die in de plaats is gekomen van het mantelzorgcompliment. Door het bedrag aan hulpvragers uit te keren, kunnen ook de mantelzorgers die buiten Walcheren wonen een waardering ontvangen van hun hulpvrager.

Mantelzorgwaardering aanvragen? Doen!