skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

"Mijn werk geeft op een andere manier voldoening als het zorgen thuis"

“Mijn naam is Carola en ik ben al ruim acht jaar mantelzorger. Mijn echtgenoot heeft een hersenbeschadiging opgelopen door een hersenontsteking en heeft veel zorg en ondersteuning nodig in het dagelijks leven.

Wij zijn beiden 41 jaar en hebben twee kinderen: een zoon van 17 en een dochter van 11. We hebben een Persoonsgebonden Budget (PGB) en een aantal zorgverleners in dienst. Naast mijn taken als mantelzorger ben ik ook voor een groot gedeelte kostwinner en heb ik een betaalde baan voor 24 uur per week.

Ik ben van een begeleidende functie overgestapt naar een administratieve functie omdat het onregelmatig werken niet meer haalbaar en emotioneel te belastend was. Er is een aantal dagdelen een zorgverlener aanwezig op de dagen dat ik aan het werk ben. Binnen mijn werk heb ik verder de mogelijkheden om flexibel te werken en om wanneer nodig vrij te kunnen nemen of op andere tijden te werken wanneer de situatie in mijn gezin dit vraagt.

Omdat ik financieel gezien ook kostwinner ben, is het niet mogelijk om minder te gaan werken, ook al zou dat voor de situatie thuis nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat je als mantelzorger vaak in een lastig parket zit: enerzijds moet je werken omdat het financieel nodig is, anderzijds ben je soms thuis harder nodig. Daarnaast is het zo dat de meeste mensen als ze thuis komen van hun werk kunnen gaan ontspannen, ik moet als ik thuis kom weer opnieuw aan de slag. Het 24 uur beschikbaar zijn, thuis of op het werk is zwaar en het is heel belangrijk om voldoende rustmomenten te zoeken.

Mijn werk is een uitlaatklep en geeft op een andere manier voldoening als het zorgen thuis, daarnaast is het ook voor de sociale contacten goed om buitenshuis te werken. Je spreekt weer eens andere mensen, zit even in een andere situatie als thuis en kunt je even op hele andere dingen richten.

Ik heb via Manteling de cursus “combineren kun je leren” gevolgd, waarbij je samen met andere werkende mantelzorgers kijkt naar hoe je werk en mantelzorg op een goede manier kunt combineren. Voor mij was het erg zinvol om te kijken naar hoe de balans is en waar er nog winst te behalen is.”

“Mijn werk geeft op een andere manier voldoening als het zorgen thuis”
werkende mantelzorger
Mooie momenten in coronatijd
Inzet tijdens corona
“Inspelen op wat er komt, dat maakt het werk uitdagend. Daar hou ik van.”
“Ik wil iets betekenen voor mensen in de laatste levensfase”
Back To Top