skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

Janne en Menno, vrijwillige netwerkcoaches

Janne: “ Mensen hebben vaak zelf al het een en ander geprobeerd maar door omstandigheden zoals verhuizing, verlegenheid, handicaps, teleurstellende ervaringen in het verleden of doordat ze aan huis gebonden zijn, is het niet gelukt. Soms zitten ze vast in ideeën over zichzelf of ervaringen die ze hebben opgedaan. Niet alleen oudere mensen kunnen een gering netwerk hebben. Ook jongere mensen kunnen moeite hebben om aansluiting te vinden. Het is niet zo dat de netwerkcoach alles voor ze gaat regelen. Mensen moeten het wel zelf doen! Wij bieden ondersteuning bij de stappen die mensen gaan zetten en helpen de deelnemers de drempels die ze ervaren weg te halen. Daarbij gaan we altijd uit van de mogelijkheden, in plaats van de beperkingen. Als de deelnemers de stappen zelf zetten en zien dat het werkt, vergroot dat hun zelfvertrouwen en de kans dat het nieuwe netwerk ook in stand blijft.”

Menno vult aan: “Het doel van een netwerkcoach is dat de deelnemer aan het eind van het traject een voor hem of haar acceptabel netwerk heeft. In een aantal overzichtelijke stappen helpen we hen dit doel te bereiken. Die stappen bieden de deelnemers structuur waardoor de kans van slagen vergroot wordt. Gemiddeld zijn er zo’n zes bijeenkomsten van anderhalf uur, verspreid over ongeveer een half jaar. Allereerst kijken we hoe het netwerk nu is en vervolgens hoe je ‘droomnetwerk’ eruit ziet. Met die droom in het achterhoofd gaan de deelnemers met opdrachten aan de slag. Omdat wij vrijwilligers zijn, hebben wij de tijd om te luisteren en iemand te helpen om zelf de stappen te nemen.”  En Menno besluit enthousiast: “ Voor iedereen die nog twijfelt om aan een netwerktraject deel te nemen zou ik zeggen: Waag de stap! Wat heb je te verliezen?”

Het deelnemen aan een netwerktraject is gratis, wel wordt van de deelnemer tijd, motivatie en inzet verwacht. Na aanmelding komt een coördinator langs voor een kennismakingsgesprek. De netwerkcoaches zijn door Manteling getraind.

“Waag de stap! Wat heb je te verliezen?”
vrijwillige netwerkcoaches
Mooie momenten in coronatijd
Inzet tijdens corona
“Inspelen op wat er komt, dat maakt het werk uitdagend. Daar hou ik van.”
“Ik wil iets betekenen voor mensen in de laatste levensfase”
Back To Top