skip to Main Content

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg thuis en in de hospices

|||| VPTZ-THUIS
Vanaf haar start in 1995 zet Manteling vrijwilligers in bij mensen thuis in de laatste levensfase, de VPTZ-thuis. In 2020 is het aantal aanvragen voor een vrijwilliger in de thuissituatie sterk gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling is het directe gevolg van de corona pandemie. Vanwege de aanscherping van de maatregelen werden enkele maanden geen nieuwe hulpvragen aangenomen en werden vrijwilligers niet ingezet. Zie voor een overzicht van de geholpen hulpvragers het hoofdstuk ‘Manteling in cijfers’.

|||| VPTZ VRIJWILLIGERS IN DE HOSPICES
Al 18 jaar is er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen (de vrijwilligers van) Manteling en het zorgteam van het Sint Jans Hospice De Casembroot van Zorgstroom. Samen met het professionele zorgteam zetten zorgvrijwilligers zich in voor een goede palliatieve zorg aan de bewoners. Zij doen dat met hart en ziel en dat is merkbaar en voelbaar aan de goede sfeer en de fijne samenwerking in het hospice. Ook de groep kookvrijwilligers die in 2017 van start ging, hebben met vier kookavonden in de week een vaste plaats in het hospice. Naar hun komst wordt steeds halsreikend uitgekeken.
Tijdens de pieken van de coronagolf waren er minder vrijwilligers inzetbaar en konden niet altijd alle diensten worden ingevuld. Dankzij strenge maatregelen in het hospice en goede beschermende materialen, bleven de meeste vrijwilligers het gehele jaar inzetbaar. Helaas kon het hospice niet ontkomen aan periodes met (vermoedelijke) besmettingen. In nauw overleg en voortdurende afstemming met het zorgteam én de vrijwilligers werd steeds getracht de inzet van de vrijwilligers te continueren en anderzijds hun veiligheid en gezondheid te waarborgen.
Er is een lange voorbereiding geweest om een proef te starten met het inzetten van extra gastheren/-vrouwen naast de zorgvrijwilligers. Door de corona kwam dit stil te liggen. Zodra dat kan, zal de proef in het nieuwe jaar worden voortgezet.

Sinds 2018 bestaat er ook een goede samenwerking tussen (de vrijwilligers van) Manteling en (het zorgteam van) WVO Zorg in Hospice Ter Reede. In 2020 was het de bedoeling om het team van vrijwilligers verder uit te breiden zodat er dagelijks drie diensten konden worden ingevuld. Helaas werden deze plannen doorkruist door corona. Hoewel een aantal vrijwilligers niet meer inzetbaar was, bleef het haalbaar om twee diensten per dag in te vullen. Sinds november wordt er door de zorgvrijwilligers op twee avonden in de week gekookt voor de bewoners. De samenwerking in en de werkwijze van het hospice hebben in 2020 gezorgd voor een verlenging van het PREZO keurmerk.

|||| SAMENWERKING
Ook in 2020 was Manteling aangesloten bij de landelijke VPTZ organisatie. Overleggen met deze organisatie intensiveerden dankzij de digitale mogelijkheden hiertoe. Coördinatoren namen regelmatig deel aan de Zoom-bijeenkomsten, onder meer over digitale scholing, corona maatregelen, vaccinaties voor vrijwilligers, kwaliteitsborging en lidmaatschapscriteria.
Door corona en door veranderingen in de personele bezetting van de organisaties Netwerk Palliatieve Zorg en enkele andere VPTZ instellingen in Zeeland kwam het Zeeuws Breed Overleg pas weer in 2021 goed van de grond.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top