skip to Main Content

VPTZ

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg thuis en in de hospices

VPTZ-thuis

Vanaf haar start in 1995 zet Manteling vrijwilligers in bij mensen thuis in de laatste levensfase, de VPTZ-thuis. In 2019 is het aantal aanvragen voor een vrijwilliger in de thuissituatie licht gestegen ten opzichte van 2018. Een trend die ingaat tegen de landelijke trend waar we juist een afname zien in het aantal aanvragen ten gunste van de opnames in de hospices. Zie voor een overzicht van de geholpen hulpvragers het hoofdstuk ‘Manteling in cijfers’.

VPTZ vrijwilligers in de hospices

Al 17 jaar is er sprake van een vruchtbare samenwerking tussen (de vrijwilligers van) Manteling en het zorgteam van het Sint Jans hospice de Casembroot van Zorgstroom. Samen bieden ze, ieder vanuit de eigen deskundigheid, goede palliatieve zorg aan de bewoners. Naast de diverse bijeenkomsten en trainingen die Manteling jaarlijks organiseert, hebben in 2019 zorgvrijwilligers en professionals samen de training ‘werken vanuit de bedoeling’ gevolgd. Deze training, verzorgd door de landelijke organisatie VPTZ, bleek niet alleen inhoudelijk waardevol, maar kwam ook de samenwerking op de werkvloer ten goede.

Naast zorgvrijwilligers heeft Manteling sinds enkele jaren ook een actieve ploeg van kookvrijwilligers in het hospice, die inmiddels vier avonden per week voor de bewoners koken. Op wens en op maat van de bewoners. De samenwerking in en de werkwijze van het hospice hebben in 2019 gezorgd voor een verlenging van het PREZO keurmerk.

Sinds 2018 bestaat er ook een goede samenwerking tussen (de vrijwilligers van) Manteling en (het zorgteam van) WVO Zorg in hospice Ter Reede. In 2019 kwam het team van vrijwilligers op volle sterkte en konden er dagelijks twee diensten worden ingevuld met de inzet van vrijwilligers. Dit in goede afstemming en samenwerking met het team professionals. Tevens werden er gesprekken gestart om toe te kunnen werken naar een derde dienst voor vrijwilligers.
Het aantal verblijven nam in hospice Ter Reede af ten opzichte van de jaren daarvoor. De reden hiervan is dat bewoners langer dan gewoonlijk zorg ontvingen in het hospice.

Ook in 2019 was Manteling aangesloten bij de landelijke VPTZ organisatie, nam zij deel aan overleggen met het Netwerk Palliatieve Zorg en aan het Zeeuwsbreed Overleg met de andere VPTZ instellingen in Zeeland.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top