skip to Main Content

Vrijwilligers in dialoog

Tijdens verschillende vrijwilligers bijeenkomsten werd met elkaar van gedachten gewisseld met behulp van de dialoog methode. Deze werkwijze sloeg erg aan.

Het idee van de dialoog is simpel en doeltreffend: mensen wisselen samen -in een veilige en aangename setting en in kleine kring- ervaringen uit aan de hand van een thema. De dialoog is wezenlijk anders dan een debat of een discussie; het luisteren naar en het spreken met elkaar staan centraal. Men is tijdens een dialoog gericht is op het maken van contact, het leren kennen van elkaar en het kennis nemen van elkaars denkbeelden.

Na enkele inleidende filmpjes gingen de vrijwilligers in groepjes aan de slag met het thema dat ze hadden uitgekozen. De onderwerpen waren o.a.: ‘eenzaamheid doorbreken’, ‘omgaan met mensen met dementie’, ‘maatje zijn’ en ‘vinden en binden van vrijwilligers’. De dialoogmethode blijkt een goede manier te zijn om dieper op de thema’s in te gaan en iedereen aan het woord te laten zonder dat iemand zich daartoe gedwongen voelt. Of zoals één van de vrijwilligers na afloop zei: ”Dit was zo’n mooi gesprek! De tijd vloog gewoon voorbij!”.

Formulier avondklok

Download hier het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’.

> Lees meer

Manteling heeft corona protocol

Nu de corona maatregelen zijn aangescherpt, worden bij Manteling de maatjescontacten aan strengere regels gebonden.

> Lees meer

Een mooie herinnering

een fotoshoot met jonge mantelzorgers

> Lees meer

2020, een bewogen jaar

2020, een jaar waarin alles anders liep dan we hadden bedacht van tevoren.

> Lees meer
Back To Top