skip to Main Content
Direct aanmelden als vrijwilliger!
volg ons op:                        

Vrijwilligers in dialoog

Tijdens verschillende vrijwilligers bijeenkomsten werd met elkaar van gedachten gewisseld met behulp van de dialoog methode. Deze werkwijze sloeg erg aan.

Het idee van de dialoog is simpel en doeltreffend: mensen wisselen samen -in een veilige en aangename setting en in kleine kring- ervaringen uit aan de hand van een thema. De dialoog is wezenlijk anders dan een debat of een discussie; het luisteren naar en het spreken met elkaar staan centraal. Men is tijdens een dialoog gericht is op het maken van contact, het leren kennen van elkaar en het kennis nemen van elkaars denkbeelden.

Na enkele inleidende filmpjes gingen de vrijwilligers in groepjes aan de slag met het thema dat ze hadden uitgekozen. De onderwerpen waren o.a.: ‘eenzaamheid doorbreken’, ‘omgaan met mensen met dementie’, ‘maatje zijn’ en ‘vinden en binden van vrijwilligers’. De dialoogmethode blijkt een goede manier te zijn om dieper op de thema’s in te gaan en iedereen aan het woord te laten zonder dat iemand zich daartoe gedwongen voelt. Of zoals één van de vrijwilligers na afloop zei: ”Dit was zo’n mooi gesprek! De tijd vloog gewoon voorbij!”.

Griepprik voor mantelzorgers

Nu de corona maatregelen worden versoepeld, starten bij Manteling de maatjescontacten weer voorzichtig op.
Dat doen we op een veilige manier en we volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Hoe dat veilig kan, hebben we beschreven in een corona protocol.

> Lees meer

Manteling heeft corona protocol

Nu de corona maatregelen worden versoepeld, starten bij Manteling de maatjescontacten weer voorzichtig op.
Dat doen we op een veilige manier en we volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Hoe dat veilig kan, hebben we beschreven in een corona protocol.

> Lees meer

2020 een jaar om te vieren, deel 3

In september 2020 bestaat Manteling 25 jaar. Met krantenkoppen, foto’s en anekdotes belichten we de geschiedenis van Manteling aan de hand van de thema’s ‘Ontstaan en opbouw’, ‘Vrijwilligers’, ‘Communicatie’ en ‘Toekomst’.

> Lees meer

Eerste button ‘Ik ben mantelzorger’ overhandigd

Op 2 juni jl. werd de eerste button ‘Ik ben mantelzorger’ uitgereikt aan John van der Zwaan (74) uit Middelburg. John doet als mantelzorger samen met zijn vrouw Willie (72), die licht dementerend is, regelmatig boodschappen en wordt dan in winkels staande gehouden omdat samen winkelen in tijden van corona niet is toegestaan.

> Lees meer
Back To Top