skip to Main Content

Gezocht: Programmaleider Innovatie (20 uur)

Manteling biedt hulp en ondersteuning aan mantelzorgers door het organiseren van activiteiten, trainingen, lotgenotencontact, respijtzorg en de inzet van mantelzorgmakelaars. Ook verzorgt Manteling de uitvoering van de mantelzorgwaardering voor de Walcherse gemeenten. Daarnaast
zet Manteling vrijwilligers in bij kwetsbare mensen. De samenleving staat door demografische veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt en
oplopende kosten voor de gemeenten voor grote uitdagingen in het organiseren van welzijn en zorg. Manteling wil meebewegen en flexibel inspelen op deze veranderingen zodat zij positief kan bijdragen en op een effectieve manier. Daarom start Manteling met een ‘Programma Innovatie’. Hiervoor zoeken wij een
Programmaleider Innovatie (20 uur per week)

De Programmaleider Innovatie werkt proces- en projectmatig aan innovaties. Onder meer op het gebied van methodieken, diensten en producten, processen en doelgroepen. De Programmaleider Innovatie werft hiervoor eigen fondsen en werkt bij de opzet en uitvoering van innovatieprojecten nauw samen met zowel medewerkers van Manteling als met netwerkpartners, vrijwilligers en klanten.
De Programmaleider Innovatie is verantwoordelijk voor het initiëren, agenderen en operationaliseren van innovaties en innovatieprojecten. De programmaleider is verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de innovatie projecten. De rol van Programmaleider Innovatiecentrum is nieuw, de te starten programmaleider krijgt een rol in het vormgeven en invullen van het nieuwe Innovatiecentrum en de eigen rol hierin.

De plaats van de functie binnen de organisatie (organogram)

 


De programmaleider rapporteert aan de directeur en levert een bijdrage aan communicatie aangaande de inhoud en presentatie van het Innovatiecentrum.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
In opdracht van en onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur het initiëren van relevante thema’s voor innovatie, het beheren van het Innovatiecentrum door het maken van jaarplannen, het verantwoorden van de activiteiten, het werven van fondsen, het beheren van de budgetten. De Programmaleider Innovatie heeft een coachende rol naar collega’s.

Wat wij vragen

 • Opleidingseisen
  • Tenminste HBO werk- en denkniveau, verkregen via een relevante opleiding op het gebied van projectmanagement, (sociale) innovatie of beleid en management.
 • Werkervaring
  • Tenminste 5 jaren werkervaring op het gebied van (sociale) innovatie en projectmanagement in zorg/welzijnssector.
  • Bekend met fondsenwerving en budgetbeheer.
  • Ervaring met het functioneren van een lerende organisatie is een pre.
  • Werkervaring in het bedrijfsleven is een pre.
 • Competenties
  • In staat om projectmatig te werken en projectmanagement uit te voeren.
  • Proactief en in staat om ontwikkelingen te signaleren en te agenderen.
  • Open communicerend en vertrouwd met het acteren in een netwerkomgeving.
  • Kan bijdragen aan de organisatieontwikkeling van Manteling tot lerend netwerk.
  • Bekend met fondsenwerving en het verantwoorden van projectfinanciering.
  • In staat om collega’s te coachen en te motiveren om bij te dragen.
 • De kandidaat heeft
  • Een positieve werkhouding,
  • Is creatief en veerkrachtig,
  • Heeft een open communicatie stijl,
  • Bezit de ambitie om mee te werken aan organisatie ontwikkeling,
  • Is in staat op eigen handelen te reflecteren,
  • Is bereid om zich blijvend te ontwikkelen.
 • Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wat wij bieden

 • Het dienstverband van 20 uur voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging.
 • Salariëring en rechtspositie afgeleid van de CAO VVT, schaal50/schaal 55.
 • Deelname aan PFZW pensioenfonds.
 • Een informele sfeer en collega’s met passie voor hun werk.

Heeft u vragen over de bovenstaande vacature dan kunt u mailen naar info@mantelingwalcheren.nl of bellen naar 0118 553530 en een terugbelverzoek achterlaten. Reageren vóór 20 mei 2022.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar info@mantelingwalcheren.nl.

Enthousiast geworden? Mooi!

Spreekt een vacature je aan en voel je ervoor om vrijwilliger te worden bij Manteling? Meld je dan aan via de button en vul je gegevens in, dan nemen we snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top