Direct aanmelden als vrijwilliger!    volg ons op:                      

Manteling is er voor jou

Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden. Het team van Manteling helpt dit te realiseren.

DSC00979 Aangepast Website
DSC00979 Aangepast Website

Onze visie...

“iedereen, ongeacht geloof, ras, leeftijd, geaardheid en afkomst, kan een beroep doen op Manteling. In de dienstverlening staan de uitgangspunten gelijkwaardigheid van de hulpbieder aan de hulpvrager, klantgerichtheid en flexibiliteit centraal.  Samengevat: Manteling is er voor advies, ondersteuning of gewoon voor een gesprek van mens tot mens. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers.”

Hoe het begon
In 1995 is het Platform Vrijwillige Thuiszorg Walcheren opgericht, bestaande uit verschillende organisaties die de krachten hadden gebundeld met als doel de vrijwillige zorg zo goed mogelijk te organiseren en inhoud te geven. Sinds 1 januari 2002 heeft Manteling ook een steunpunt Mantelzorg. Op 1 januari 2008 is het Platform Vrijwillige Thuiszorg Walcheren opgeheven en is de Stichting Vrijwillige Zorg Walcheren opgericht. Twee jaar later kreeg deze stichting de korte, maar krachtige naam ‘Manteling’.

Winnaar Oranje Fonds Kroonappel
Op 16 mei 2013 ontving Manteling de Oranje Fonds Kroonappel uit handen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Ter gelegenheid van de troonswisseling werden de 3 mooiste en succesvolste sociale initiatieven van het Koninkrijk vereerd met een Oranje Fonds Kroonappel. Van de bijna 4.000 voordrachten koos een jury van Het Oranje Fonds Manteling als winnaar in de categorie Helpende Hand.

Medewerkers aan het woord

Het team van Manteling
Mira Weber, directeur
Tanja Cijsouw, administratie, financiën, PR
Julia Wattel, administratie

Adriënne Borger, coördinator Vriendendienst en VPTZ-thuis, deskundigheidsbevordering
Esther Braat, coördinator Vriendendienst, PR
Meggie Drapers, mantelzorgondersteuning, coördinator Chronisch zieken en Gehandicapten en Dementie
Marleen van den Driest, coördinator Eenzaamheid, Netwerkcoaching en Vriendenkring
Annelies Eefting, coördinator Hospice, VPTZ-thuis en Vriendenkring, PR, stagebegeleider, externe advisering
Nicolette Kölker, mantelzorgondersteuning, coördinator Begeleiding& Boodschappendienst en Telefonisten
Daniëlle Monté, coördinator Chronisch zieken en Gehandicapten en Maatje voor Jou!
Conny Prins, mantelzorgondersteuning, coördinator Dementie, PR
Petra de Visser, intramuraal maatjesproject WVO Zorg

Ons bestuur
Thea Terlouw, voorzitter
Fer de Bruin, penningmeester
Krijn Hamelink, algemeen bestuurslid
Louise Claessens, algemeen bestuurslid

Documenten
Beleidsplan 2012-2016 (PDF, opent in nieuw tabblad)
Jaaroverzicht 2016 (PDF, opent in nieuw tabblad)
Financieel Jaarverslag 2016 Manteling (PDF, opent in nieuw tabblad)
Overzicht Mantelzorgondersteuningsaanbod 2016 (PDF, opent in nieuw tabblad)

Enthousiast geworden? Mooi!

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe we je kunnen helpen. Soms helpt een gesprek je verder soms kan een praktische cursus uitkomst bieden.