skip to Main Content

Mantelzorg ondersteuning in 2020

In 2020 bood Manteling ondersteuning in de vorm van belcontacten, netwerkberaden en mantelzorgmakelaar trajecten.

|||| BELCONTACTEN
Om de drempel om contact op te nemen met Manteling te verlagen, hebben we in 2020 mantelzorgers in de gemeente Middelburg gebeld. In de praktijk blijken de belcontacten preventief te werken. Nog voordat de mantelzorger zelf aan de bel trekt, worden tijdens het belcontact knelpunten zichtbaar. Dit resulteert soms in vervolggesprekken of aanmeldingen voor bijvoorbeeld een cursus of activiteit. In 2020 reageerden de gebelde mantelzorgers veelal blij verrast. Vaak worstelde men met de impact en de gevolgen van corona, was men blij om het hart te luchten en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die hen zouden kunnen ondersteunen.
Ook kwam het voor dat iemand geen mantelzorger meer was, omdat degene die men verzorgde onlangs was overleden. Een luisterend oor deed in zo’n situatie veel goed. De belcontacten bieden ons ook de gelegenheid om het bestand van geregistreerde mantelzorgers up-to-date te houden. Hun aantal is in 2020 sterk toegenomen.

‘Wat een verrassing dat u mij belde! Als er iets is weet ik u te vinden!’

|||| TRAJECTEN MANTELZORGMAKELAAR
Voor ondersteuning en advies aan mantelzorgers heeft Manteling twee coördinatoren die zijn opgeleid tot mantelzorgmakelaar. Zij zijn lid van de beroepsvereniging mantelzorgmakelaar en scholen zich regelmatig bij om hun kennis actueel te houden. Een derde coördinator is in 2019 opgeleid tot casemanager mantelzorg om ingezet te kunnen worden bij complexe mantelzorgsituaties en zodoende de samenwerking tussen formele en informele hulp beter te laten verlopen. Daarmee heeft Manteling alle kennis in huis om mantelzorgers vakkundig te kunnen helpen en ondersteunen.
Met behulp van extra middelen die we in 2020 van de drie Walcherse gemeenten ontvingen, zijn er ondanks de corona beperkingen 27 mantelzorgmakelaar trajecten uitgevoerd; veertien in de gemeente Middelburg, zeven in de gemeente Vlissingen en zes in de gemeente Veere.

‘Het was fijn dat u allerlei dingen voor mij heeft uitgezocht en in werking heeft gezet. Daar was ik door vermoeidheid zelf niet meer toe in staat.’

|||| NETWERKBERADEN

Wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan Manteling een netwerkberaad voorstellen. Tijdens een netwerkberaad wordt gezocht naar oplossingen binnen het netwerk van de mantelzorger om deze te ontlasten. Door het netwerk van de mantelzorger samen te brengen en mee te laten denken, ontstaan creatieve ideeën om knelpunten op te lossen en ook ontstaat er meer verbondenheid binnen het netwerk.
In 2020 was het door de coronamaatregelen moeilijk om een netwerkberaad te organiseren. Toch is het nog één keer gelukt en met goed resultaat.

|||| NOODFONDS
Het Noodfonds is in 2020 ingezet om mantelzorgers te ontlasten die overbelast waren en acuut respijtzorg nodig hadden. In Middelburg werden vier aanvragen gedaan en uitgevoerd. In Vlissingen werden twee aanvragen geannuleerd, één door het plotselinge overlijden van de hulpvrager en een tweede doordat er een voorziening van het WMO loket werd verstrekt. In Veere werd een aanvraag gedaan die uiteindelijk niet doorging. Het aantal aanvragen bedraagt twee minder dan het jaar ervoor. Waarschijnlijk omdat het meedenken met de aanvrager leidde tot alternatieve oplossingen waardoor een aanvraag via het Noodfonds niet meer nodig was.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top