Direct aanmelden als vrijwilliger!    volg ons op:                      
Verloop Nieuw
Verloop-nieuw

Samenwerking

Zonder goede samenwerking met andere organisaties kan Manteling niet bestaan. We zijn steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en projecten. In 2018 werd deelgenomen aan diverse overleggen, werd samengewerkt, werd kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld met diverse samenwerkingspartners.

Platform Eenzaamheid Walcheren
Twee tot drie keer per jaar vinden op Walcheren bijeenkomsten plaats waar organisaties samenkomen die eenzaamheid proberen te bestrijden. Het doel van deze ontmoetingen is om uit te wisselen waar iedereen mee bezig is en welke activiteiten er georganiseerd worden. Samen met Kunsteducatie Walcheren en Resto VanHarte vormt Manteling de kerngroep van deze bijeenkomsten. Aan de bijeenkomsten nemen veel organisaties deel van wisselende samenstelling. Door de grootte en diversiteit van de deelnemende organisaties breidt het netwerk sterk uit met als gevolg vele nieuwe verbindingen. Binnen het platform wordt er kennis gedeeld over onderzoeken die gaande zijn of nieuwe initiatieven die genomen worden. Het Platform heeft een nieuwsbrief waarin activiteiten onder de aandacht gebracht worden. Iedereen kan zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.

Advisering
Manteling heeft veel expertise op het gebied van het werven, begeleiden, scholen en inzetten van vrijwilligers en op het gebied van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Deze expertise delen we graag met samenwerkingspartners. In 2018 hebben twee Zeeuwse mantelzorgsteunpunten advies gevraagd over projecten van Manteling. Ook participeerden we in een werkgroep rondom 24-uurszorg in Arnemuiden, in een Veerse werkgroep Dementie en een Veerse werkgroep Eenzaamheid.

Zeeuwse samenwerking
Vier keer per jaar komen de Zeeuwse organisaties die zorgvrijwilligers inzetten en de Zeeuwse mantelzorgsteunpunten bij elkaar om zaken af te stemmen rondom trainingen, gezamenlijke evenementen en over het geven van bekendheid aan de steunpunten. Hieruit is een Zeeuwse folder ontstaan die wordt verspreid binnen ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en andere Zeeuwse locaties.

Overleg voorliggend veld
De Walcherse gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werk en Manteling ontmoeten elkaar voor afstemming over het voorliggend veld. Hierin worden gezamenlijke doelen geformuleerd en wordt informatie gedeeld over de ontwikkelingen van de wijkteams.

Contacten met de moskee
Het regelmatig contact met een contactpersoon binnen de moskee is erop gericht om de bewustwording over mantelzorgvraagstukken onder Nederlanders met een andere culturele achtergrond te bevorderen. Door omstandigheden in de moskee en het bestuur is het niet gelukt om voorgenomen plannen op dit terrein in 2018 te realiseren.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.